Zoeken

Waarom is de biografie zo in opmars?

Bijgewerkt op: 14 sep.
Het schrijven of terugblikken op je eigen levensloop wint aan belangstelling. De biografie is voor dat doel een dankbaar werktuig. Het lijkt er op dat de pandemie er toe heeft geleid dat mensen massaal zijn gaan schrijven over hun leven. Iedereen kan dit doen en je kunt er ook professionele hulp bij halen als je het niet alleen kan of wil.


Zielenrust

Het schrijven van een biografie is meer dan alleen maar een leuke vrijetijdsbesteding: het geeft ook een zekere gemoedsrust. Door het schrijfproces kom je dichter bij je zelf, je krijgt overzicht in je levenslijn, en dat geeft inzicht. Mensen gaan zich zelf beter begrijpen.


Iedereen heeft in zijn leven wel eens een beslissing genomen of een actie uitgevoerd die vergaande en niet per se bedoelde gevolgen had. De vraag achteraf is dan: waarom deed je wat je deed? Waarom kon je niet gewoon ‘nee’ zeggen toen die ene persoon op je pad kwam. Waarom kwam je in de verleiding toen die (achteraf) foute man op je levenspad kwam? Wat heeft het je gekost toen je met die persoon in zee ging? Wat waren je initiële verwachtingen toen je dat contract tekende? En zo kunnen we nog even doorgaan. Je begrijpt de essentie.


Oorzaak en gevolg


Het zijn gebeurtenissen die soms klein of onschuldig beginnen en later grote gevolgen hebben. Gebeurtenissen met gevolgen waardoor je leven op z’n kop kwam te staan. De biografie helpt om dit soort gebeurtenissen te memoreren, te relativeren, een plek te geven of er met een smile op terug te kijken.En uiteraard zijn er ook minder confronterende dingen die op je levenspad kwamen, zoals al die leuke ontmoetingen, de fijne huizen waarin je woonde, hoe leuk het was om je kinderen op te voeden, die wereldreis, de carrière die je zoveel energie gaf, de familie waar je zo dankbaar voor bent, je bijdrage aan een politieke partij...Je kunt het zo licht of zwaar maken als je zelf wilt.


Puzzelstukjes


De verhalen en allerlei gebeurtenissen worden in je biografie op een rijtje gezet als puzzelstukjes. Daardoor worden verbanden gelegd die eerder nog niet zo duidelijk waren.


Menig schrijver van de biografie krijgt op die manier verhelderende informatie over zichzelf.


Kun je de waarheid aan?


Mensen die liever hun spreekwoordelijk kop in het zand steken zullen wat langer moeten nadenken of ze hieraan meedoen. Ieder maakt daarin zijn keuze, je moet er aan toe zijn. Hoe het ook zij, je bent en blijft zelf de baas over je levensverhaal en wat je wel of niet wilt memoreren. Maar het kan voor jezelf veel opleveren als je de waarheid onder ogen durft te zien, de waarheid van je eigen leven. Misschien kun je dan achteraf zeggen dat het niet altijd die ander was die schuldig was aan vermeend onrecht wat jou is overkomen. Of dat het bij nader inzien helemaal niet zo vervelend was dat je boventallig werd verklaard en die zak met geld meekreeg. Of zoiets.


De biografische film


Behalve schrijven kun je een biografie ook laten filmen. Bijvoorbeeld door ons van DeFilmVanJeLeven.com In het filmconcept wordt het je wat gemakkelijker gemaakt omdat er een interviewer tegenover je zit die precies weet wat die moet vragen. De vraagstijl leidt vanzelf tot een natuurlijke ontvouwing van iemands levensverhaal, of in ieder geval de delen daaruit die verteld willen worden.


Helend effect


Behalve het consumptief of recreatief maken van een biografische verhaal of film is er ook een hele sector die de biografie als helende methodiek inzet. Dat zijn coaches en therapeuten die bijvoorbeeld een opleiding achter de rug hebben als biografisch counselor of coach.Deze sector is direct gericht op geestelijk welzijn en gebruikt soms ook het biografisch werk om mensen het grotere plaatje van hun leven te laten inzien. Dat kan zeer helend werken en draagt bij aan een sterkere beleving van zingeving. Mensen kunnen op deze manier worden verlost van brandende kwesties die zwaar drukken op hun gemoed. De toegevoegde waarde van zo'n traject maakt dat het leven daarna een stuk makkelijker verloopt en dat geeft rust.


Het tijdelijke voor het eeuwige


Een bijzondere categorie mensen die deze weg gevonden heeft zijn de patiënten die van hun dokter een minder prettig vooruitzicht kregen. Een leven dat niet lang meer te gaan heeft of een ziekte die de kwaliteit van leven langzaam maar zeker afbrokkelt. Juist voor die mensen is het biografisch werk een dankbare bezigheid. Het is een impliciete manier van afscheid nemen en tegelijk iets nalaten aan mensen die hen dierbaar zijn.


De bovenste foto die bij deze blog is gekozen is een dame die ik interviewde en filmde op haar 85ste. Ze zat toen in een beginnend dementerend maar kon zich genoeg herinneren om er een boeiende en inhoudelijke levensfilm van te maken. Kort geleden had ik contact met haar zoon, Jaap van der Vlugt, die me vertelde dat ze overleden is en dat tijdens haar uitvaart delen uit de film zijn vertoond. Hij was erg dankbaar dat deze film is gemaakt, niet alleen om voor de uitvaartdienst een prachtige herinnering te tonen aan de aanwezigen, maar ook om zijn moeder zelf 'levend' in herinnering te houden door de film. Hij heeft haar dingen horen vertellen die ze hem zelf nooit verteld had. Lees bij testimonial nr 6 wat Jaap er zelf over deelt.


Aan huis gekluisterd


Er zijn talrijke redenen te noemen die aanleiding zijn om er aan te beginnen. Dat is zeer persoonlijk. Of de lockdown van de afgelopen twee jaar de belangstelling voor de biografie heeft aangewakkerd is niet onderzocht, maar voor mij staat vast dat dat er veel mee te maken heeft. Er waren opeens zoveel redenen te meer om over het leven na te denken. En als je toch je huis niet uit mag of kan, dan is het schrijven van je levensverhaal een hele goede aanleiding.


Prijzen


De prijzen voor een biografisch traject. al dan niet met een opgeleide coach of therapeut lopen, afhankelijk van het doel, uiteen van € 500,00 voor enkele sessies tot € 5000,00 en meer voor een biografische filmproductie of boek inclusief begeleiding. De keuze is reuze, aanbieders zijn er genoeg. De kunst is om iemand te vinden die bij je past qua persoon en budget. Uiteraard adviseren wij graag bij die vraag. Een standaard biografische film bij ons kost rond de € 1.700,00 en duurt dan ca. 45 minuten. Voor mensen met krappe budgetten willen wij meedenken om, door een andere technische aanpak, die prijs te kelderen.


Ons team met biografen breidt uit


Een leuk nieuwtje is dat bij DeFilmVanJeLeven binnenkort vier nieuwe biografen worden toegevoegd aan het team. Dat houdt in dat mijn persoon niet meer de enige is waaruit je kunt kiezen. Hun profielen zijn binnenkort te zien op deze site. In ieder geval gaat de man/vrouw verhouding er met de toevoeging van twee vrouwelijke biografen er flink op vooruit.

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven