Search
  • Rob Overgaauw

Wie willen we zijn?

Mijn naam is Rob Overgaauw (foto onder), ik ben de eigenaar van het merk defilmvanjeleven en ik werk met een team enthousiastelingen. Samen doen we er alles aan om het beste uit mensen boven te halen voor de biografische films die we voor ze maken. Ons werk is behoorlijk persoonlijk dat zal u niet verbazen. Daarom leek het me goed om ook onze merkpersoonlijkheid en wie we zelf zijn, te laten zien.


Bovenmatige interesse voor mensen en hun biografie

Deze kop zegt het al en uiteraard is dit ook wel een voorwaarde om dit werk te kunnen doen. We zijn diepgravers, dat wil zeggen voor zover het gaat over het leren kennen van de persoon die we voor ons hebben. We zijn beroepshalve, maar ook als mens, bovenmatig geïnteresseerd in het wel en wee van de persoon.


Ieder mens is bijzonder, ook als die dat zelf niet vindt

We zijn niet van de clichés, maar zoeken het bijzondere in ieder mens. Bijzonder daar aan is misschien dat wij dat vaak eerder zien dan onze hoofdpersoon dat zelf ziet. Veel mensen zien hun eigen bijzonderheid namelijk niet meer. In onze cultuur wordt met de paplepel ingegoten dat je vooral gewoon moet doen. Je kop onder het maaiveld houden. Deze collectieve, culturele weeffout zetten wij in ons werk graag 'even' recht.Wat maakt een mensenleven?

Wij zoeken de krenten uit de pap en die krijgen een plek in ons werk. Krenten uit de pap? Ja dat zijn de gebeurtenissen die niet bepaald gewoon zijn, ook als de hoofdpersoon dat anders ziet. Het bijzondere van iemand wordt niet altijd zelf zo ervaren. Iemand met een mooie glimlach ziet de schoonheid daarvan niet. Juist dat soort grote en kleine kenmerken en die gebeurtenissen krijgen aandacht in de film: hoe onderging de persoon dit, wat heeft het hem gebracht, welk leergeld heeft hij of zij betaald? Op welke manier is iemand gevormd, geworden wie die is, welke gebeurtenissen speelden een rol. Maar ook: hoe zijn traumatische gebeurtenissen in een mensenleven doorontwikkeld tot hoogontwikkelde kwaliteiten? Dat overkomt vrijwel iedereen, de trauma's die je overleefd hebt vormen zich vrijwel altijd tot kwaliteiten waar mensen, maatschappelijk gezien, veel aan hebben.


Een zo compleet mogelijk beeld

Wij willen dat de film de persoon in kwestie in zoveel mogelijk toonsoorten en kleuren laat zien: de lach, de traan, de verdiensten, de euforie, de pechmomenten, het omgaan met crisis en rouw en alles wat er verder toe doet. Zo compleet mogelijk, voorzover dat in film van pakweg driekwartier past.

Iedere levens beschrijvende film heeft waarde, en we zijn niet de enige die dit mooie werk doen. Wij voegen er wel iets aan toe, wat ons dan weer uniek maakt. Dat noemen we het DFVJL effect. Dat zit in kleine dingen maar vooral omdat wij het karakter van de hoofdpersoon willen laten prevaleren. Die moet er zo evident uitspringen, het moet zo echt zijn en zo puur, dat het bij iedere kijker die deze persoon kent of gekend heeft, meteen resoneert. Simpeler: het kippenvel effect. En feest van herkenning.


Het karakter komt goed tot uitdrukking

Bijzondere gebeurtenissen worden verteld door de persoon die ze zelf heeft meegemaakt. De manier waarop dat verteld wordt zegt veel over de intensiteit, het karakter, de mate waarin die gebeurtenis impact heeft gehad. Omdat we juist dat aspect sterk naar voren laten komen zijn onze biografische films onderscheidend. Alles in de film straalt uit wie de persoon was. Voor de kijker wordt het inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt. Daarnaast heeft het een informatieve waarde, want er zullen zaken verteld worden die nog niet iedereen wist. Mooie dingen om door te vertellen.


Succesfactoren voor biografische films

Om dit werk goed te kunnen doen en dus, om mooie waarachtige biografische films af te leveren, hebben wij ons verdiept in de belangrijkste succesfactoren. Niet alleen verdiept, we hebben ze ook eigen gemaakt en eerlijk is eerlijk: daar zijn we nooit mee klaar. Die factoren zijn wat ons betreft:


Selectief zijn

Heel goed snappen welke aspecten de biografie waardig maakt. Daar hebben we een eigen recept voor. Hierboven heeft u daar al iets over kunnen lezen.


Afstemmen op de hoofdpersoon

Heel goed kunnen levellen met de persoon die voor je zit: of dat nou een 90-jarige ongeletterde agrariër is die zijn hele leven op het platteland heeft gewoond, of een net gepensioneerde academica die de biografische film als cadeau krijgt van collega’s uit de Raad van Bestuur.


Zien waar de essentie ligt

Een scherp onderscheid kunnen maken tussen verhaaltjes voor de bühne versus ontboezemingen die iemand vanuit universeel oogpunt intrigerend maken.


Mensen kunnen uitnodigen

Het vermogen hebben om iemand ècht uit te nodigen om te gaan vertellen, en dan wel over de dingen die er toe doen. Om dit goed te kunnen helpt het misschien dat ik er in mijn leven veel werk van heb gemaakt om de schone kunst van de verleiding een beetje te verstaan. En behalve de juiste sfeer weten te scheppen om iemand zijn ontboezemingen te laten onthullen moet je ook voortdurend het kaf van het koren uit de biografische episodes kunnen onderscheiden. Je moet keuzes kunnen maken.


Onberispelijke filmtechniek

Sociale vaardigheden en een heldere visie op het biografisch vakgebied zijn natuurlijk essentieel, maar het draait natuurlijk ook om techniek. De toegepaste filmtechniek en montage moet je op een niveau kunnen afleveren die recht doet aan de onvoorwaardelijke inzet van onze hoofdpersoon. Marcel Gerbrands is de videoprofessional die op dit terrein zijn mannetje staat. Wat onder dit punt ook valt: drie uur verhalen uit het interview weten terug te brengen tot 45 minuten beeld in een eindproduct dat pakt. Als eindredacteur heb ik daar zelf altijd wel een interessante uitdaging aan. En als ik twijfel, tja dan overleg ik gewoon even met de hoofdpersoon.


Weet u nu wie we zijn?

Tot slot, de titel roept een vraag op die misschien nog niet volledig is beantwoord, daarom tot slot een klein epiloog. Dit mag u zeker van ons onthouden: wij zijn als filmmakers geïnteresseerd in mensen en hun verhalen en we hebben er ons vak van gemaakt om dit op een waardige manier vast te leggen. Om dit te kunnen heb je zowel een professionele gedrevenheid als een sociale belangstelling nodig. Het draait bij ons om individuele personen en daar moet je wel iets mee hebben. Of we dit oprecht kunnen zeggen is een vraag die het beste door onze voormalige klanten kan worden beantwoord. Die hebben ons intensief meegemaakt. Ze zijn stuk voor stuk bereid er een testimonial over af te geven. Als u geïnteresseerd bent geef ik u hun namen en telefoonnummers.


Ik hoop dat u ons met deze blog iets beter hebt leren kennen. Voorzover er nog vragen overblijven ben ik graag bereid die in een persoonlijk gesprek te beantwoorden.


33 views0 comments

Recent Posts

See All