Zoeken

Wie willen we zijn?

Bijgewerkt op: 3 dagen geleden

Mijn naam is Rob Overgaauw (foto onder), ik ben de eigenaar van het merk defilmvanjeleven en ik werk met een team enthousiastelingen. Samen doen we er alles aan om het beste uit mensen boven te halen voor de biografische films die we voor ze maken. Ons werk is behoorlijk persoonlijk, dat zal u niet verbazen. Daarom leek het me goed om ook onze merkpersoonlijkheid en wie we zelf zijn, eens een stukje uit de doeken te doen.


Bovenmatige interesse voor mensen en hun biografie

Deze kop zegt het al en uiteraard is dit ook wel een voorwaarde om dit werk te kunnen doen. We zijn diepgravers, dat wil zeggen voor zover het gaat over het leren kennen van de persoon die we voor ons hebben. We zijn beroepshalve, maar ook als mens, bovenmatig geïnteresseerd in het wel en wee van de persoon die voor ons zit.


Ieder mens is bijzonder, ook als die dat zelf niet vindt

We zijn niet van de clichés, maar willen toch graag benadrukken dat we altijd het bijzondere in de mens zoeken. Opvallend daar aan is dat wij dat vaak eerder zien dan onze hoofdpersoon dat zelf ziet. Veel mensen zien hun eigen bijzonderheid namelijk niet meer. Misschien door blinde vlekken. In onze cultuur wordt met de paplepel ingegoten dat je vooral 'gewoon' moet doen. Je kop onder het maaiveld houden, of doe maar normaal dan doe je al gek genoeg.... Deze collectieve, culturele weeffout zetten wij in ons werk graag 'even' recht.Wat maakt een mensenleven?

Wij zoeken de krenten uit de pap en die krijgen een plek in ons werk. Krenten uit de pap? Ja dat zijn de gebeurtenissen die niet bepaald gewoon zijn, ook als de hoofdpersoon dat anders ziet. Het bijzondere van iemand wordt niet altijd zelf zo ervaren. Iemand met een mooie glimlach ziet de schoonheid daarvan niet. Juist dat soort grote en kleine kenmerken en die gebeurtenissen krijgen aandacht in de film.


In een mensenleven gebeurt er nogal wat. Sommige dingen komen toevallig op het levenspad, andere worden heel bewust opgezocht. Het gaat echter lang niet altijd zoals gewenst. Bij het maken van een biografische film is dat vaak een van de dingen waar we naar op zoek gaan. Gebeurtenissen die impact hebben gehad en dan vragen we hoe de hoofdpersoon dit onderging, wat het hem gebracht heeft, welk leergeld betaald is?


Wat we overigens beslist niet willen is de psycholoog uithangen. We kijken puur met een cinematografische bril, we willen er een mooie en interessante film van maken met een spanningsboog, die straks ook de kleinkinderen en hun kinderen boeiend vinden om naar te kijken.


Een zo compleet mogelijk beeld

Wij willen voor dat doel dat de persoon in kwestie in meerdere toonsoorten en kleuren zijn verhaal laat horen: de lach, de traan, de verdiensten, de euforie, de pechmomenten, het omgaan met crisis en rouw en alles wat er verder toe doet. Zo compleet mogelijk, voorzover dat in film van pakweg driekwartier past.

Iedere film die het leven oprecht beschrijft heeft waarde, en we zijn niet de enige die dit mooie werk doen. Wij voegen er wel iets aan toe, wat ons dan weer uniek maakt. Dat noemen we het DFVJL effect. Dat zit in kleine dingen maar vooral omdat wij het karakter van de hoofdpersoon sterk willen laten prevaleren. Die moet er zo helder uitspringen, zo ècht en puur zijn, dat het bij iedere kijker die deze persoon kent of gekend heeft, meteen resoneert. Simpeler: het kippenvel effect. En feest van herkenning.


Het karakter komt goed tot uitdrukking

Bijzondere gebeurtenissen worden verteld door de persoon die ze zelf heeft meegemaakt. De manier waarop dat verteld wordt zegt veel over de intensiteit, het karakter. Omdat we juist dat aspect sterk naar voren laten komen zijn onze biografische films onderscheidend. Alles in de film straalt uit wie de persoon was. Voor de kijker wordt het inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt. Daarnaast heeft het een informatieve waarde, want er zullen zaken verteld worden die nog niet iedereen wist. Mooie dingen om door te vertellen.


Succesfactoren voor biografische films

Om dit werk goed te kunnen doen en dus, om mooie waarachtige biografische films af te leveren, hebben wij ons verdiept in de belangrijkste succesfactoren. Niet alleen verdiept, we hebben ze ook eigen gemaakt en eerlijk is eerlijk: daar zijn we nooit mee klaar. Die factoren zijn wat ons betreft:


Selectief zijn

Heel goed snappen welke aspecten de biografie waardig maakt. Daar hebben we een eigen recept voor. Hierboven heeft u daar al iets over kunnen lezen.


Afstemmen op de hoofdpersoon

Heel goed kunnen levellen met de persoon die voor je zit: of dat nou een 90-jarige ongeletterde agrariër is die zijn hele leven op het platteland heeft gewerkt en gewoond, of een net gepensioneerde academica die de biografische film als cadeau krijgt van collega’s uit de Raad van Bestuur.


Zien waar de essentie ligt

Een scherp onderscheid kunnen maken tussen verhaaltjes voor de bühne versus ontboezemingen die iemand vanuit universeel oogpunt intrigerend maken.


Mensen kunnen uitnodigen

Het vermogen hebben om iemand ècht uit te nodigen om te gaan vertellen over de dingen die er toe doen.


Onberispelijke filmtechniek

Sociale vaardigheden en een heldere visie op het biografisch vakgebied zijn natuurlijk essentieel, maar het draait ook om techniek. De filmtechniek en montage moeten liggen op een niveau die recht doet aan de inzet van onze hoofdpersoon. Marcel Gerbrands is de videoprofessional die op dit terrein zijn mannetje staat. Wat onder dit punt ook valt is de uitdaging om drie uur inhoud uit het interview terug te brengen tot 45 minuten. Als eindredacteur heb ik daar zelf altijd wel een interessante uitdaging aan. En als ik twijfel overleg ik met de hoofdpersoon.


Weet u nu wie we zijn?

Tot slot, de titel roept een vraag op die misschien nog niet volledig is beantwoord, daarom tot slot een klein epiloog. Dit mag u zeker van ons onthouden: wij zijn als filmmakers geïnteresseerd in mensen en hun verhalen en we hebben er ons vak van gemaakt om dit op een waardige manier vast te leggen. Om dit te kunnen heb je zowel een professionele gedrevenheid als een interesse in mensen nodig. Het draait bij ons om individuele personen en daar moet je wel iets mee hebben. Of we dit oprecht kunnen zeggen is een vraag die het beste door onze voormalige klanten kan worden beantwoord. Die hebben ons intensief meegemaakt. Ze zijn stuk voor stuk bereid er een testimonial over af te geven. Als u geïnteresseerd bent geef ik u hun namen en telefoonnummers.


Ik hoop dat u ons met deze blog iets beter hebt leren kennen. Voorzover er nog vragen overblijven ben ik graag bereid die in een persoonlijk gesprek te beantwoorden.


38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven